title 2
   הצהרת נגישות
 
    דף הבית
    ENGLISH HOME PAGE
    מי ומי בצוות המרפאה
    ה"אני מאמין" שלנו
    סל הטיפולים
    מכתבים ממטופלים
    כיצד ניתן להגיע
    הנחיות לאחר טיפול
    צור קשר
    טיפול שיניים בהריון
    הצהרת נגישות
 
במקרה הזה היתה
אי-התאמה בין גודל השיניים לבין גודל הלסת.
כתוצאה ישנם רווחים בין השיניים.

 

קודם כל בוצע ניסוי גס עם חומר של סתימות לבנות כדי לבחון את הפרופורציות שנוכל להשיג בין אורך ורוחב של שיניים. בכוונה זה בוצע עם צבע שלא תאם את השיניים כדי לוודא אחרי הניסוי שהורדנו את כל החומר.

 

את התוצאה הסופית של הטיפול (ציפויי חרסינה מודבקים לחזית השיניים) רואים כאן בחיוך מלא וגם בצילום תקריב.