title 2
   הצהרת נגישות
 
    דף הבית
    ENGLISH HOME PAGE
    מי ומי בצוות המרפאה
    ה"אני מאמין" שלנו
    סל הטיפולים
    מכתבים ממטופלים
    כיצד ניתן להגיע
    הנחיות לאחר טיפול
    צור קשר
    טיפול שיניים בהריון
    הצהרת נגישות
 

הצהרת נגישות

המרפאה נגישה לכסא גלגלים. 

אנו נמצאים קומה מעל קומת הכביש.

יש שתי רמפות שדרכן ניתן לעלות עם הכסא.

 יש לנו מספר מטופלים שמגיעים עם כסא גלגלים.