title 2
 
    דף הבית
    ENGLISH HOME PAGE
    מי ומי בצוות המרפאה
    ה"אני מאמין" שלנו
    סל הטיפולים
    מכתבים ממטופלים
    כיצד ניתן להגיע
    הנחיות לאחר טיפול
    צור קשר
    טיפול שיניים בהריון
 

שלושה כתרים

על גבי שתלים

לפעמים קיימים מצבים מיוחדים המציבים מכשולים להתקנת שתלים, ויש צורך בטיפולים מיוחדים להתמודד אתם:הרמת סינוס